ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია აცხადებს პირველკლასელთა მიღებას 2018-2019 სასწავლო წლისათვის

 

გიმნაზიაში მოსწავლეთა რეგისტრაცია და ჩარიცხვა განხორციელდება 3 ეტაპად. 

ეტაპი - 2018 წლის 11აპრილი - 30 აპრილი  

რეგისტრირდებიან ის მოსწავლეები:

 • რომლის და/ძმა სწავლობს გიმნაზიაში;
 • რომლის მშობელი სასულიერო პირია; 
 • რომლის მშობელი გიმნაზიის თანამშრომელია;

II ეტაპი - 2018 წლის 1 -25 მაისი - საყოველთაო რეგისტრაცია-ჩარიცხვა.   

III ეტაპი - 2018 წლის 26 მაისი -16 ივლისი - რეგისტრაცია განხორციელდებაგიმნაზიის ბაზაზე II ეტაპის დასრულების შემდგომ გამოთავისუფლებულ ვაკანტურადგილზე. 

მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტები მიღება განცხადებასთან ერთად. 

 

მოსწავლის რეგისტრაცია და ჩარიცხვა განხორციელდება მხოლოდ მოსწავლისჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის სრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში. 

 

მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

 • დაბადების მოწმობა - დედანი 
 • დაბადების მოწმობის ასლი ნოტარიალურად დამოწმებული 
 • ჯანმრთელობის ცნობა 
 • ფოტო 3/4  -  3 ცალი 
 • მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები ტელეფონის/მობილურის ნომრებისა დაელ.ფოსტის მისამართების მითითებით;
 • დევნილის მოწმობის ასლი (თუ არის)
 • სოციალურად დაუცველობის შესახებ ამონაწერი სააგენტოდან (თუ არის)
 • ობოლი თუ არისმშობლის გარდაცვალების მოწმობის ასლი 
 • სარეგისტრაციო გადასახადისა (10 ლარიდა ერთი თვის სწავლების საფასურის გიმნაზიის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის ქვითარი. 

შენიშვნა: რეგისტრაციას გაივლიან მხოლოდ ის მოსწავლეებირომელთა ასაკიშეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. 

 გიმნაზიის ადმინისტრაცია

საკონტაქტო მონაცემები

 

გორი, სამეფო ქ. #5

 • dummy+995 (0370) 27 0432

 • dummy gori.gimnazia@gmail.com

 • ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია
  ს.კ 218082848
  ვი-თი-ბი ბანკი ჯორჯია

 • (გორის ფილიალი)  UGEBGE22

  ანგარიშის # GE17VT0200000028483608

სიახლეების გამოწერა

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები და იყავი მუდამ საქმის კურსში

Search