კათედრები

გიმნაზიაში მოქმედი კათედრები და მათიშემადგენლობა

სახელმწიფო ენის კათედრა

კათედრის თავმჯდომარე: ლანა ჩერქეზიშვილი

კათედრის წევრები:

ნელი მჭედლიშვილი

ნანა ბერძენიშვილი

ცისია ვანიშვილი

მანანა კაკაურიძე

ნინო კვაღნიძე

ნანა ლომიძე

მაია მაისურაძე

მაია მელიქიშვილი

ნანა ცეცხლაძე

თამარ ჭუმბურიძე

მათემატიკის კათედრა

კათედრის თავმჯდომარე: გულო გურგენაშვილი

კათედრის წევრები:

მაია ბუხრაძე

ქეთევან ბუჟღულაშვილი

მარინე მოსიაშვილი

რუსუდან ოქროპირიძე

მანანა სირბილაძე

მარიამ ჩუხრუკიძე

უცხოური ენების კათედრა

კათედრის ხელმძღვანელი: მაია კურტანიძე

კათედრის წევრები:

მარია ასანიძე

თამარ დეკანოსიძე

ია ნაროზაშვილი

ქეთევან ჩუტკერაშვილი

ეკატერინე წულაძე

მაკა ხაჭაპურიძე

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა

კათედრის თავმჯდომარე: ელენე თვაური

კათედრის წევრები:

ლეილა ბერუაშვილი

თინათინ გვერდწითელი

ნელი ნაოჭაშვილი

ცირა ზაბილონი

ნონა ხიდაშელი

ციალა ხორგუაშვილი

ია ჯალალი

მარიამ ჩუხრუკიძე

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

კათედრის თავმჯდომარე: ლელა ყეინაშვილი

კათედრის წევრები:

ქეთევან პარასკევაშვილი

ლიანა გელაშვილი

თინათინ გვერდწითელი

ცირა ზაბილონი

კობა კვინიკაძე

გიორგი ტატუნაშვილი

ია ჯალალი

თამარ ცერცვაძე

ირმა ბალხამიშვილი

 

ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრა

კათედრის თავმჯდომარე: მარიამ სანადირაძე

კათედრის წევრები:

მარინე კახიაშვილი

ქეთევან ლობჟანიძე

მედეია აწკარუნაშვილი

 

ძიება