სახელმძღვანელოები

გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების სია

2016-2017 სასწავლო წელი 

დაწყებითი საფეხური

 

პირველი კლასი

საგანი

სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი

გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნ.მაღლაკელიძე,ე.მაღლაკელიძე

შპს მერიდიანი

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,   თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

შპს ინტელექტი

ბუნებისმეტყველება

გ.კვანტალიანი

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

მუსიკა

მ.ოთიაშვილი

საერთაშორისო ასოციაცია წყაროსთავლი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ.მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე

შპს მერიდიანი

ინგლისური

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი   დ1

Macmillan Publishers LTD

 

 

მეორე კლასი

საგანი

სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი

გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნ.მაღლაკელიძე,ე.მაღლაკელიძე  ც.ყურაშვილი

შპს მერიდიანი

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,   თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

შპს ინტელექტი

ბუნებისმეტყველება

ლ.მიქიაშვილი,  გ.კვანტალიანი

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

მუსიკა

მ.ოთიაშვილი

საერთაშორისო ასოციაცია წყაროსთავლი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ.მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე

შპს მერიდიანი

ინგლისური

მერი ბოუენი,ლიზ ჰოკინგი  დ1

Macmillan Publishers LTD

 

 

 

მესამე კლასი

საგანი

სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი

გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნ.მაღლაკელიძე, ე.მაღლაკელიძე  ც.ყურაშვილი

შპს მერიდიანი

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,   თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

შპს ინტელექტი

ბუნებისმეტყველება

მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი,

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

მუსიკა

მ.ოთიაშვილი

საერთაშორისო ასოციაცია წყაროსთავლი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ.მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე

შპს მერიდიანი

ინგლისური

მერი ბოუენი,ლიზ ჰოკინგი  დ2

Macmillan Publishers LTD

 

 

მეოთხე კლასი 

საგანი

სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი

გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნ.მაღლაკელიძე, ე.მაღლაკელიძე  ც.ყურაშვილი

შპს მერიდიანი

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,   თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

შპს ინტელექტი

ბუნებისმეტყველება

მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი,

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

მუსიკა

მ.ოთიაშვილი

საერთაშორისო ასოციაცია წყაროსთავლი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ.მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე

შპს მერიდიანი

სამოქალაქო განათლება და უსაფრთხოება

ნ.ტალახაძე

შპს სიდი-ეკონომიკური განატლებისა და განვითარების ცენტრი

ინგლისური

მერი ბოუენი,ლიზ ჰოკინგი  დ3

Macmillan Publishers LTD

 

 

 
მეხუთე კლასი 

საგანი

სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი

გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნ.მაღლაკელიძე,

შპს მერიდიანი

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,   თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

შპს ინტელექტი

ბუნებისმეტყველება

მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი, დ.კერესელიძე

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ჩვენი საქართველო

მ.სურგულაძე, ნ.მინდაძე, ვ.ნეიძე, კ.ხარაძე

შპს ლოგოს პრესი

მუსიკა

მ.ოთიაშვილი

საერთაშორისო ასოციაცია წყაროსთავლი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ.მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე

შპს მერიდიანი

ისტ

ნ.ჯამასპიშვილი

შპს დიოგენე

ინგლისური

მერი ბოუენი,ლიზ ჰოკინგი   დ4

Macmillan Publishers LTD

რუსული

Русский язык   ს I

მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე

შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“

 

 

მეექვსე კლასი 

საგანი

სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი

გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნ.მაღლაკელიძე, ნ.ღონღაძე

შპს მერიდიანი

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,   თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ჭელიძე  (ქურჩიშვილი)

შპს ინტელექტი

ბუნებისმეტყველება

მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი, დ.კერესელიძე

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ჩვენი საქართველო

მ.სურგულაძე, ნ.მინდაძე, ვ.ნეიძე, კ.ხარაძე, ნ. ერემაშვილი, გ. მშვენიერაძე

შპს ლოგოს პრესი

მუსიკა

მ.ოთიაშვილი

საერთაშორისო ასოციაცია წყაროსთავლი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

მ.მაჭარაშვილი

შპს მერიდიანი

ისტ

ნ.ჯამასპიშვილი

შპს დიოგენე

ინგლისური

მერი ბოუენი,ლიზ ჰოკინგი   დ5

Macmillan Publishers LTD

რუსული

Русский язык  ს2

მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე

შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“

 

 


 

საბაზო საფეხური

 

 მეშვიდე კლასი 

საგანი/სახელმძღვანელოს დასახელება

სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი

გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი ა.არაბული, მ.ხუციშვილი, მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგოლაშვილი და ლ.დათაშვილი

შპს საგამომცემლო სახლი `სწავლანი`

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,   თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი“

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები

მ.მაყაშვილი, რ.ქუთელია, ი.გიგიბერია, მ.ბოჭორიშვილი

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

გეოგრაფია

ზ.დავითაშვილი, ნ.ელიზბარაშვილი,

შპს ,,გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს ,,გამომცემლობა კლიო“

ისტორია

გ. სანიკიძე, ლ. გორდეზიანი, ლ.ფირცხალავა

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

მუსიკა / „მზის სხივი მუსიკაში“

მ.ოთიაშვილი და ი.მიქაძე

ა(ა)იპ     „წყაროსთავლი“

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება / „ხელოვნება“

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე და თ.ჯაყელი

შპს „გამომცემლობა  კლიო“

ინგლისური /

New Inspiration 1

ჯუდი გარტონ-სპრენგერი, ფილიპ პროუსი, ა.რაილი, ჰ. გომ, რ.ბლედინ, ტ.ბოუენ, ს.მაკკიი

Macmillan Education

რუსული /

Русский язык ს III

მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე

შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“

 

 

მერვე კლასი 

საგანი/სახელმძღვანელოს დასახელება

სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი

გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი ა.არაბული, მ.ხუციშვილი,

შპს საგამომცემლო სახლი `სწავლანი`

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,   თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი“

ბიოლოგია

რ.ახვლედიანი, მ.მაყაშვილი,

შპს ,,გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს ,,გამომცემლობა კლიო“

გეოგრაფია

ზ.დავითაშვილი, ნ.ელიზბარაშვილი,

შპს ,,გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს ,,გამომცემლობა კლიო“

ისტორია

გ.სანიკიძე,რ. გაჩეჩილაძე, ლ.გორდეზიანი, ნ.კიღურაძე, ზ.მიმინოშვილი

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

მუსიკა / „მზის სხივი მუსიკაში“

მ.ოთიაშვილი და ი.მიქაძე

ა(ა)იპ     „წყაროსთავლი“

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება / „ხელოვნება“

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე და თ.ჯაყელი

შპს „გამომცემლობა  კლიო“

ფიზიკა

გ.გედენიძე და ე.ლაზარაშვილი

შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“

ქიმია

მ.ვარდიაშვილი

შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“

ინგლისური /

New Inspiration 2

ჯუდი გარტონ-სპრენგერი, ფილიპ პროუსი, ა.რაილი, ჰ. გომ, რ.ბლედინ, ტ.ბოუენ, ს.მაკკიი

Macmillan Education

რუსული /

Русский язык  ს IV

მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე

შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

ნ.ტალახაძე

შპს „გამომცემლობა სიდი-ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი

 

 

მეცხრე კლასი 

საგანი/სახელმძღვანელოს დასახელება

სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი

გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი ა.არაბული, მ.ხუციშვილი

შპს საგამომცემლო სახლი `სწავლანი`

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,   თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი“

ბიოლოგია

რ.ახვლედიანი, მ.მაყაშვილი,  მ.სეხნიაშვილი და მ.ჯალიაშვილი

შპს ,,გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს ,,გამომცემლობა კლიო“

გეოგრაფია /

„საქართველოს გეოგრაფია“

ზ.დავითაშვილი, ნ.ელიზბარაშვილი,

შპს ,,გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს ,,გამომცემლობა კლიო“

ისტორია / „საქართველოს ისტორია“

ნ.ასათიანი,  მ.ლორთქიფანიძე, ფ.ლომაშვილი, რ.მეტრეველი, გ.ოთხმეზური

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

სამოქალაქო განათლება

ნ.ტალახაძე, თ.ქალდანი, თ.ბრეგვაძე და ი.პეტრიაშვილი

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი და და შპს „გამომცემლობა სიდი-ეკონომიკური განატლებისა და განვითარების ცენტრი

მუსიკა / „მზის სხივი მუსიკაში“

მ.ოთიაშვილი და ი.მიქაძე

ა(ა)იპ     „წყაროსთავლი“

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება / „ხელოვნება“

ა.კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე და თ.ჯაყელი

შპს „გამომცემლობა  კლიო“

ფიზიკა

გ. გედენიძე და ე.ლაზარაშვილი

შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“

ქიმია

მ.ვარდიაშვილი

შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“

ინგლისური /

New Inspiration 3

ჯუდი გარტონ-სპრენგერი, ფილიპ პროუსი, ა.რაილი, ჰ. გომ, რ.ბლედინ, ტ.ბოუენ, ს.მაკკიი

Macmillan Education

რუსული /

Русский язык - ს IV

მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე

შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“

 

 

 

საშუალო საფეხური

 

მეათე კლასი

საგანი/სახელმძღვანელოს დასახელება

სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი

გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ვ.როდონაია,ა.არაბული, მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგოლაშვილი

შპს საგამომცემლო სახლი `სწავლანი`

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,   თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი“

ბიოლოგია

რ.ახვლედიანი, მ.მაყაშვილი, მ.სეხნიაშვილი და მ.ჯალიაშვილი

შპს ,,გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს ,,გამომცემლობა კლიო“

გეოგრაფია /

„მსოფლიოს გეოგრაფია“

ზ.დავითაშვილი, ნ.ელიზბარაშვილი და ნ.ბერუჩაშვილი

შპს ,,გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს ,,გამომცემლობა კლიო“

ისტორია

ნ.კიღურაძე, გ.სანიკიძე, ლ.გორდეზიანი, გ.ოთხმეზური, ლ.ფირცხალავა

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

სამოქალაქო განათლება

ნ.ტალახაძე, თ.ქალდანი, თ.ბრეგვაძე და ი.პეტრიაშვილი

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი და და შპს „გამომცემლობა სიდი-ეკონომიკური განატლებისა და განვითარების ცენტრი

ფიზიკა

გ.გედენიძე და ე.ლაზარაშვილი

შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“

ქიმია

მ.ვარდიაშვილი

შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“

ინგლისური /

Gateway B1

ანა კოული, დევიდ სპენსერი, ანი კორნფორდ

Macmillan Education

რუსული /

Русский язык -   ს V

მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე

შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“

 

  

მეთერთმეტე  კლასი 

საგანი/სახელმძღვანელოს დასახელება

სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი

გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი ა.არაბული, მ.ხუციშვილი, მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგოლაშვილი და ლ.დათაშვილი

შპს საგამომცემლო სახლი `სწავლანი`

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,   თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი“

ბიოლოგია

მ.მაყაშვილი, მ.სეხნიაშვილი და მ.ჯალიაშვილი

შპს ,,გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს ,,გამომცემლობა კლიო“

გეოგრაფია /

„გლობალური გეოგრაფია“

ზ.დავითაშვილი, ნ.ელიზბარაშვილი,

შპს ,,გამომცემლობა მერიდიანი“ ; შპს ,,გამომცემლობა კლიო“;

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ისტორია

ნ.კიღურაძე, გ.სანიკიძე, ლ.გორდეზიანი,  ლ.ფირცხალავა, რ.გაჩეჩილაძე, ნ.ასათიანი

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

ფიზიკა

გ.გედენიძე და ე.ლაზარაშვილი

შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“

ქიმია

მ.ვარდიაშვილი

შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“

ინგლისური /

Gateway B1

ანა კოული, დევიდ სპენსერი, ანი კორნფორდ

Macmillan Education

რუსული /

Русский язык -   ს VI

მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე

შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“

 

 

მეთორმეტე კლასი 

საგანი/სახელმძღვანელოს დასახელება

სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი

გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი ა.არაბული, მ.ხუციშვილი, მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგოლაშვილი და ლ.დათაშვილი

შპს საგამომცემლო სახლი „სწავლანი“

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,   თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი“

ისტორია

ნ.კიღურაძე, რ. გაჩეჩილაძე, გ. სანიკიძე

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

ინგლისური /

Gateway B1+

ანა კოული, დევიდ სპენსერი, ანი კორნფორდ

Macmillan Education

რუსული /

Русский язык -   ს VI

მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე

შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

ნინო  ტალახაძე

შპს ,,სიდა-ეკოგანახლება და განვითარების ცენტრი“

 

საკონტაქტო მონაცემები

 

გორი, სამეფო ქ. #5

  • dummy+995 (0370) 27 0432

  • dummy gori.gimnazia@gmail.com

  • ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია
    ს.კ 218082848
    ვი-თი-ბი ბანკი ჯორჯია

  • (გორის ფილიალი)  UGEBGE22

    ანგარიშის # GE17VT0200000028483608

Search