სტრუქტურა

გიმნაზიის სტრუქტურა, ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მასწავლებლები და პედაგოგიური საბჭო

Image

გიმნაზიის ადმინისტრაცია

გიმნაზიის ადმინისტრაციული ნაწილის პირადი მონაცემები

გიმნაზიის რექტორი
გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია (გვაზავა)გიმნაზიის რექტორი
აღმასრულებელი დირექტორი
დეკანოზი ბორისი (ნიჩიპეროვიჩი)აღმასრულებელი დირექტორი
მანანა კაკაურიძე
დირექტორის მოადგილე სასწავლო-აღმზრდელობით დარგშიმანანა კაკაურიძე
დირექტორის მოადგილე საორგანიზაციო დარგში
თინათინ გვერდწითელიდირექტორის მოადგილე საორგანიზაციო დარგში
ბუღალტერი
ნანა ჯოხაძებუღალტერი

ჩვენი მიღწევები

გიმნაზიაში მოსწავლე და და კურსდამთავრებულ მოსწავლეთა მიღწევები

მოსწავლე
0
კლასები
0
კურსდამთავრებული
0
გრანტოსნები
0

გიმნაზიის ტექნიკური ნაწილი

გიმნაზიის დამხმარე და ტექნიკური ნაწილის პირადი მონაცემები

თამარ ჭალიძე
საქმეთა მმართველითამარ ჭალიძე
ლია გოგოლაძე
ბიბლიოთეკარილია გოგოლაძე
ალექსანდრე გოგიაშვილი
ინფორმაციული ტექნოლოგიალექსანდრე გოგიაშვილი
მზაღო პავლიაშვილი
კომენდანტიმზაღო პავლიაშვილი
ნანი ტატიშვილი
დიასახლისინანი ტატიშვილი
ანზორ გიგოლაშვილი
დარაჯიანზორ გიგოლაშვილი
ვალერი ბონდორენკო
დარაჯივალერი ბონდორენკო
გივი კაპანაძე
დარაჯიგივი კაპანაძე
მარინე თუშიშვილი
დამლაგებელიმარინე თუშიშვილი
ნელი ლობჟანიძე
დამლაგებელინელი ლობჟანიძე
სოფიო კოპაძე
დამლაგებელისოფიო კოპაძე
კონსტანტინე შატბერაშვილი
სამეურნეო ნაწილის გამგეკონსტანტინე შატბერაშვილი
მაია შერმადინი
დამლაგებელიმაია შერმადინი
ეკატერინე გოდერძიშვილი
ექიმიეკატერინე გოდერძიშვილი
ნანული ტლაშაძე
დამლაგებელინანული ტლაშაძე

გიმნაზიის პედაგოგიური საბჭო

 

გიმნაზიის პედაგოგიური საბჭო შედგება გიმნაზიის ყველა პედაგოგისაგან. საბჭო უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება გიმნაზიის პედაგოგთა არანაკლებ ნახევარი. გიმნაზიის პედაგოგთა საბჭო ტარდება სასწავლო წლის განმავლობაში მინიმუმ სამჯერ. საბჭოს რიგგარეშე სხდომა შეიძლება მოწვეულ იქნას გიმნაზიის რექტორის, აღმასრულებელი დირექტორის მოთხოვნით ან პედაგოგიური საბჭოს ინიციატივით.

პედაგოგიური საბჭო წარმოადგენს სათათბირო ორგანოს, რომელიც შეიმუშავებს დასკვნებსა და რეკომენდაციებს გიმნაზიის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული  საკითხების თაობაზე.

პედაგოგიური საბჭო:

ა) უფლებამოსილია შეიმუშაოს და აღმასრულებელ დირექტორს განსახილველად წარუდგინოს  ცვლილებები გიმნაზიის საგანმანათლებლო პროგრამების ნაწილში.

ბ) უფლებამოსილია განიხილოს გიმნაზიის სასწავლო გეგმა და წარუდგინოს აღმასრულებელ დირექტორს დასამტკიცებლად.

გ) უფლებამოსილია განიხილოს გიმნაზიის სწავლა-სწავლების პროცესის პრობლემები და შესთავაზოს ადმინისტრაციას მათი გადაჭრის გზები.

დ) უფლებამოსილია განიხილოს გიმნაზიის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხები და მიაწოდოს რეკომენდაციები ადმინისტრაციას.

პედაგოგიური საბჭო შემადგენლობა:

მღვდელი იოანე (ბონდარენკო)

მარია ასანიძე

მედეია აწკარუნაშვილი

გოგიტა ბარბაქაძე

ციური ბერუაშვილი

ნანა ბერძენიშვილი

ია ბჟალავა

გიული ბუთხუზი

მაია ბუხრაძე

ნონა გამსახურდაშვილი

ლიანა გელაშვილი

თინათინ გვერდწითელი

გიორგი კუპრიაშვილი

თეა გოგიჩაიშვილი

გულო გურგენაშვილი

თამარ დეკანოსიძე

ცისია ვანიშვილი

 

ცირა ზაბილონი

ელენე თვაური

მანანა კაკაურიძე

მარინე კახიაშვილი

ნინო კვაღნიძე

კობა კვინიკაძე

ქეთევან კორაშვილი

თამილა კოშორიძე

მაია კურტანიძე

ქეთევან ლობჟანიძე

მაია მაისურაძე

სვეტლანა მაჭარაშვილი

მაია მელიქიშვილი

ლელა მერაბიშვილი

ელენე მეფარიშვილი

მარინე მოსიაშვილი

რუსუდან მღებრიშვილი

ვერა მღებრიშვილი

ნელი მჭედლიშვილიცირა ზაბილონი

ელენე თვაური

მანანა კაკაურიძე

მარინე კახიაშვილი

ნინო კვაღნიძე

კობა კვინიკაძე

ქეთევან კორაშვილი

თამილა კოშორიძე

მაია კურტანიძე

ქეთევან ლობჟანიძე

მაია მაისურაძე

სვეტლანა მაჭარაშვილი

მაია მელიქიშვილი

ლელა მერაბიშვილი

ელენე მეფარიშვილი

მარინე მოსიაშვილი

რუსუდან მღებრიშვილი

ვერა მღებრიშვილი

ნელი მჭედლიშვილიმასწავლებლები

გიმნაზიაში მომუშავე მასწავლებელთა დახასიათება

დეკანოზი (ბორისი) ნიჩიპეროვიჩი
საგანი: მოძღვრის საათიდეკანოზი (ბორისი) ნიჩიპეროვიჩი
კლასი: I-XII
მღვდელი იოანე (ბონდარენკო)
საგანი: საღვთო სჯულიმღვდელი იოანე (ბონდარენკო)
კლასი: II-VIII, XII
ლაშა კარელიძე
საგანი: საღვთო სჯულილაშა კარელიძე
კლასი: IX-XI
თინათინ გვერდწითელი
საგანი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება, საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოებათინათინ გვერდწითელი
კლასი: IV, VIII, XI, XII
მანანა კაკაურიძე
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურამანანა კაკაურიძე
კლასი: V, VI
მარია ასანიძე
საგანი: რუსული ენამარია ასანიძე
კლასი V, VII,IX
მედეია აწკარუნაშვილი
საგანი:სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებამედეია აწკარუნაშვილი
კლასი: I, IV,V
ციური ბერუაშვილი
საგანი: მათემატიკაციური ბერუაშვილი
კლასი: III
	 ნანა ბერძენიშვილი
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა ნანა ბერძენიშვილი
კლასი: VII, IX, X
ია ბჟალავა
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურაია ბჟალავა
კლასი: VIII
გიული ბუთხუზი
საგანი: ისტგიული ბუთხუზი
კლასი: I,V
მაია ბუხრაძე
საგანი: მათემატიკამაია ბუხრაძე
კლასი: I, II, IV
ნონა გამსახურდაშვილი
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურანონა გამსახურდაშვილი
კლასი: I,III
ლიანა გელაშვილი
საგანი: ისტორიალიანა გელაშვილი
კლასი: VII, VIII, IX, XII
გიორგი კუპრიაშვილი
საგანი: ფიზიკაგიორგი კუპრიაშვილი
კლასი: IX-XI
თეა გოგიჩაიშვილი
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურათეა გოგიჩაიშვილი
კლასი: II, III
გულო გურგენაშვილი
საგანი: მათემატიკაგულო გურგენაშვილი
კლასი: V, VII
თამარ დეკანოსიძე
საგანი: რუსული ენათამარ დეკანოსიძე
კლასი: V, VI, IX, XI, XII
ცისია ვანიშვილი
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურაცისია ვანიშვილი
კლასი: IV
ცირა ზაბილონი
საგანი: ბუნებისმეტყველება, სპორტიცირა ზაბილონი
კლასი: III
ელენე თვაური
საგანი: ბუნებისმეტყველება, სპორტიელენე თვაური
კლასი: I
მარინე კახიაშვილი
საგანი: სპორტიმარინე კახიაშვილი
კლასი: I-XII
ნინო კვაღნიძე
საგანი: ძველი ქართული ენანინო კვაღნიძე
კლასი: V-VIII
კობა კვინიკაძე
საგანი: ჩვენი საქართველო, ამერიკისმცოდნეობაკობა კვინიკაძე
კლასი: V, X
ქეთევან კორაშვილი
საგანი: მუსიკაქეთევან კორაშვილი
კლასი: I, II,III
მაია კურტანიძე
საგანი: ინგლისური ენამაია კურტანიძე
კლასი: I,V, VIII
ქეთევან ლობჟანიძე
საგანი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებაქეთევან ლობჟანიძე
კლასი: I,VI-IX
მაია მაისურაძე
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურამაია მაისურაძე
კლასი: I, II
სვეტლანა მაჭარაშვილი
საგანი: რუსული ენასვეტლანა მაჭარაშვილი
კლასი: V, VI, VIII, X
ნინო მიდოდაშვილი
საგანი: ბიოლოგიანინო მიდოდაშვილი
კლასი: VIII, IX
მაია მელიქიშვილი
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა, კინოხელოვნებამაია მელიქიშვილი
კლასი: VIII,XI, XII
ლელა მერაბიშვილი
საგანი: მუსიკალელა მერაბიშვილი
კლასი: II,IV, V, VII, IX
ნონა ედიშერაშვილი
საგანი: მათემატიკანონა ედიშერაშვილი
კლასი: IX
მარინე მოსიაშვილი
საგანი: მათემატიკამარინე მოსიაშვილი
კლასი: IX-XII
რუსუდან მღებრიშვილი
საგანი: მათემატიკარუსუდან მღებრიშვილი
კლასი: V-VII
მარიამ ჩუხრუკიძე
საგანი: მათემატიკამარიამ ჩუხრუკიძე
კლასი: III
ნელი მჭედლიშვილი
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურანელი მჭედლიშვილი
კლასი: V -VI
ნელი ნაოჭაშვილი
საგანი: ქიმია, ქიმიური ტექნოლოგიები, ბუნებისმეტყველებანელი ნაოჭაშვილი
კლასი: V,VI, VIII-XI
ია ნაროზაშვილი
საგანი: ინგლისური ენაია ნაროზაშვილი
კლასი: II
თეა ნონიკაშვილი
საგანი: ბიოლოგია, ბუნებისმეყყველებათეა ნონიკაშვილი
კლასი: VII,IX,X
რუსუდან ოქროპირიძე
საგანი: მათემატიკარუსუდან ოქროპირიძე
კლასი: I,III,IV
ქეთევან პარასკევაშვილი
საგანი: ჩვენი საქართველო, ისტორია, სამოქალაქო განათლებაქეთევან პარასკევაშვილი
კლასი: VI-X
მარიამ სანადირაძე
საგანი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებამარიამ სანადირაძე
კლასი: I, II, III
მანანა სირბილაძე
საგანი: მათემატიკამანანა სირბილაძე
კლასი: I,II,IV
ნანა ტატურაშვილი
საგანი: ბიოლოგია, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საფუძვლებინანა ტატურაშვილი
კლასი: V-IX, XI
მერი ტერუნაშვილი
საგანი: მათემატიკა, ისტმერი ტერუნაშვილი
კლასი: VI, VIII
გიორგი ტატუნაშვილი
საგანი: ისტორიაგიორგი ტატუნაშვილი
კლასი: V-VI
ინგა ხარშილაძე
საგანი: მათემატიკაინგა ხარშილაძე
კლასი: VII
დიანა წიწიკაშვილი
საგანი: რუსული ენადიანა წიწიკაშვილი
კლასი: VI
ლელა ყეინაშვილი
საგანი: გეოგრაფიალელა ყეინაშვილი
კლასი: V,VII-XI
ქეთევან ჩუტკერაშვილი
საგანი: ინგლისური ენაქეთევან ჩუტკერაშვილი
კლასი: IV, VI, VIII
ნანა ცეცხლაძე
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურანანა ცეცხლაძე
კლასი: II, IV
ეკატერინე წულაძე
საგანი: ინგლისური ენაეკატერინე წულაძე
კლასი: I,III, IV
თამარ წულუკიძე
საგანი: მუსიკათამარ წულუკიძე
კლასი: I,II,IV, VI,VIII
თამარ ჭუმბურიძე
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურათამარ ჭუმბურიძე
კლასი: III
მაკა ხაჭაპურიძე
საგანი: ინგლისური ენამაკა ხაჭაპურიძე
კლასი: V-VII,XI
ნონა ხიდაშელი
საგანი: ბუნებისმეტყველებანონა ხიდაშელი
კლასი: II
ია ჯალალი
საგანი: ბუნებისმეტყველებაია ჯალალი
კლასი: IV
ლაშა მოციქულაშვილი
საგანი: ფიზიკური აღზრდა და სპორტილაშა მოციქულაშვილი
კლასი: სათადარიგო
შორენა პაიჭაძე
სპეციალური მასწავლებელიშორენა პაიჭაძე
ნათელა შუბითიძე
საგანი: მუსიკანათელა შუბითიძე
კლასი: IX
ნელი მეტრეველი
გახანგრძლივებული სწავლების მასწავლებელინელი მეტრეველი
მზაღო პავლიაშვილი
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურამზაღო პავლიაშვილი
სათადარიგო მასწავლებელი
ნანა ლომიძე
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურანანა ლომიძე
სათადარიგო მასწავლებელი V კლასი

საკონტაქტო მონაცემები

 

გორი, სამეფო ქ. #5

  • dummy+995 (0370) 27 0432

  • dummy gori.gimnazia@gmail.com

  • ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია
    ს.კ 218082848
    ვი-თი-ბი ბანკი ჯორჯია

  • (გორის ფილიალი)  UGEBGE22

    ანგარიშის # GE17VT0200000028483608

სიახლეების გამოწერა

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები და იყავი მუდამ საქმის კურსში

Search