პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა - 2018 მანანა კაკაურიძე

მოგეხსენებათ, მოზარდისათვის სამყაროს შეცნობის ძირითადი საშუალება სწავლაა, სწავლის საფუძველი კი - კითხვის უნარია, ამიტომ მეტად მნიშვნელოვანია სასკოლო განათლების დაწყებითი საფეხურიდან ვიზრუნოთ მოსწავლეთა წიგნიერების ხელშეწყობაზე. დაწყებით კლასებში ყველაზე დიდი ყურადღება წერა-კითხვას ეთმობა. კითხვა მეტად რთული პროცესია, რომელიც მოიაზრებს არა მხოლოდ ამოკითხვას ანუ დეკოდირებას, არამედ აზრის გაგებას, მსჯელობას, დასკვენების გამოტანასა და შეფასებას. სასწავლო პროცესში  მოსწავლეებს ხშირად უწევთ სხვადასხვა სახის ტექსტების წაკითხვა დამოუკიდებლად,  სამწუხაროდ, კითხვასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო,  ზოგჯერ,   შეიძლება ტექსტი მხოლოდ წაკითხული დარჩეს და მოსწავლეს გაუჭირდეს მისი გაანალიზება, გაგება-გააზრება. სწორედ, კითხვასთან დაკავშირებული პრობლემები  უშლის ხელს  მოსწავლეს  სხვადასხვა დავალების ინსტრუქციის სწორად გაგება-გააზრებაში, დამატებითი ლიტერატურის კითხვის სურვილის არქონაში.   რაც, საბოლოო ჯამში,  მიუთითებს  მოსწავლეებში  წიგნიერების  დაბალ  დონეზე.  სწორედ,  წიგნიერების დაბალმა  მაჩვენებელმა განაპირობა კვლევა, რომელიც 2017-2018 სასწავლო წელს ჩავატარე.  წინამდებარე ნაშრომი არის პრაქტიკული კვლევის ანგარიში. იგი ეძღვნება ღრ. მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზიის დაწყებით საფეხურზე მოსწავლეთა წიგნის კითხვასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევას. ნაშრომში განხილულია მე-5 კლასის მოსწავლეებში წაკითხული ტექსტის გაგება-გააზრებასთან დაკავშირებული პრობლემები და მათ გადასაჭრელად დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობები.

ვრცლად...

Image

საკონტაქტო მონაცემები

 

გორი, სამეფო ქ. #5

  • dummy+995 (0370) 27 0432

  • dummy gori.gimnazia@gmail.com

  • ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია
    ს.კ 218082848
    ვი-თი-ბი ბანკი ჯორჯია

  • (გორის ფილიალი)  UGEBGE22

    ანგარიშის # GE17VT0200000028483608

სიახლეების გამოწერა

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები და იყავი მუდამ საქმის კურსში

Search