მე-11 კლასში ქიმიის სწავლებისას მოსწავლეთა დემოტივაციის ფაქტორების დადგენა და მოტივაციის ამაღლების გზების ძიება

ვრცლად...

Image

ძიება