სიახლეები

გიმნაზიის ყოველდღიურობა, სიახლეები და ინფორმაციები

ძიება

საშობაო ფესტივალი გენეთლია 2019 სპორტული ასპარეზობა

ასპარეზობის სისტემა

ასპარეზობის დაწყების წინ თამაშებში მონაწილე გუნდის წარმომადგენელი ჟიურის წარუდგენს განაცხადს (თან უნდა ერთვოდეს მონაწილეთა დაბადების მოწმობები).

Ø  გუნდი შერეული შემადგენლობისაა - გოგონები და ვაჟები ერთად;

Ø  მონაწილენი არიან 2005, 2006 და 2007 წლებში დაბადებული 2-2 მოსწავლე;

Ø  გუნდის შემადგენლობაში შედის 3 გოგონა და 3 ვაჟი;

Ø  გუნდს უნდა ერქვას სახელი;

Ø  გუნდს უნდა ჰყავდეს კაპიტანი და პასუხისმგებელი პირი;

Ø  გუნდები ასპარეზობენ ჩემპიონატის სისტემით (თამაშებში დაგროვებული ქულების ჯამური მაჩვენებელი).

თამაშები

თითოეული შეხვედრა შედგება 3 თამაშისაგან:

Ø  ბაგირის გადაძალვა;

Ø  „სლალომი“ (წინაღობის შემოვლა ბურთით);

Ø  ესტაფეტა.

ასპარეზობის მსვლელობა და ხანგრძლივობა

Ø  ასპარეზობის ხანგრძლივობას განსაზღვრავს თითოეულ შეხვედრაში მონაწილე გუნდებისა (ორი) და თამაშების რაოდენობა.

Ø  გამარჯვებული გუნდი ვლინდება თამაშებში დაგროვილი ქულების ჯამური მაჩვენებლის მიხედვით.

შეფასების ზოგადი სისტემა

შეფასება

Ø  თითოეული თამაშის შემდეგ გუნდი იღებს შეფასებას ჟიურის მიერ დათვლილი ჯამური ქულებით;

Ø  საყაიმო შედეგის შემთხვევაში ასპარეზობის ორგანიზატორი ნიშნავს დამატებით კონკურსს.

საჯარიმო სანქციები

ასპარეზობის დროს გუნდს თამაშის თითოეული სახეობის შესრულების ხარისხის მიხედვით დააკლდება საჯარიმო ქულები:

_ თამაშის დროს არასწორად შესრულებული მოქმედება  ---------------------------------- 1-დან-10-ქულამდე;

_ ადრეული სტარტისათვის  --------------------------------------------------------------------------------------  1-5 ქულამდე;

_ წინაღობის წაქცევისათვის ------------------------------------------------------------------------------------------------  1 ქულა;

_ წინაღობის არგადალახვა --------------------------------------------------------------------------------------------------  1 ქულა;

_ წინააღმდეგობის წაქცევისათვის  -------------------------------------------------------------------------------------- 1 ქულა;

_ არასწორად შესრულებული ილეთისათვის ------------------------------------------------------ 1-დან 5-მდე ქულა;

_ მანძილის შემცირებისათვის  ------------------------------------------------------------------------------------ 2-5 ქულამდე;

_ კონკურსის თანმიმდევრობის დარღვევისათვის   ------------------------------------------------------ 2-5 ქულამდე;

_ გუნდის წევრთა თანმიმდევრობის დარღვევისათვის   --------------------------------------------- 1-5 ქულამდე;

_ გუნდის წევრთა რაოდენობის ხელოვნურად შემცირებისათვის ------------------------------1-10 ქულამდე;

_ კონკურსის არ დასრულებისთვის (ტრავმის გარდა) ---------------------------------------- შედეგი ნულდება;

_ მოწინააღმდეგის განზრახ დაშავება  ------------------------------------------------------------------------ 2-5 ქულამდე;

_ მსაჯთან ან ჟიურის წევრებთან შელაპარაკება  -------------------------------- გუნდის თამაშიდან მოხსნა;

_ მონაწილეთა რაოდენობის ან ასაკობრივი ნორმატივების დარღვევა  _ გუნდის თამაშიდან მოხსნა;

საჯარიმო ქულების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს ჟიური.

 

გასაჩივრება

_ ცალკეული სპორტული თამაშის შედეგის ან მთლიანად ასპარეზობის შედეგის, მოწინააღმდეგე გუნდის შემადგენლობაში დარღვევების ან არასპორტული საქციელის გასაჩივრება ხდება მხოლოდ გუნდის წარმომადგენლის მიერ ასპარეზობის ჟიურის წევრებთან უშუალოდ თამაშის დამთავრებისთანავე.

_ კატეგორიულად იკრძალება სხვა პირების (გუნდის სხვა წევრების, მშობლების, გულშემატკივრების და ..) მონაწილეობა გასაჩივრების პროცესში. წინააღმდეგ შემთხვევაში გუნდი მოიხსნება შეჯიბრებიდან.

_ საჩივარი ან პრეტენზია განიხილება წარდგენისთანავე, მსაჯების თანდასწრებით. საბოლოო გადაწყვეტილებას ღებს ასპარეზობის ჟიური.

_ განხილვაში შესაძლოა მონაწილეობა მიიღონ: ასპარეზობის ორგანიზატორებმა, ჟიურის წევრებმა, მომჩივანმა და მოპასუხე მხარემ.

_ იმ შემთხვევაში თუ საჩივარზე მიღებული გადაწყვეტილება ცვლის შეხვედრის საბოლოო შედეგს, ინიშნება იმ კონკრეტული თამაშის გადათამაშება, რომლის დროსაც მოხდა დარღვევა. გადათამაშების დროს საკმარისია კონკრეტულ თამაშში მონაწილე გუნდების წევრების მონაწილეობა.

 

ასპარეზობის პრიზები

Ø  სახეობების მიხედვით პირველ სამ ადგილზე გასული გუნდების წევრები დაჯილდოვდებიან მედლებით;

Ø  გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცემა სიგელები.

ასპარეზობის თამაშების აღწერა

I თამაში - ბაგირის გადაძალვა

ამ თამაშში ჯერ ეჯიბრებიან მხოლოდ ვაჟები, შემდეგ - მხოლოდ გოგონები და ბოლოს - გუნდები სრული შემადგენლობით.

შეჯიბრის მიმდინარეობა და წესები

o    მსაჯის ნიშანზე გუნდები დგებიან მოედნის ცენტრალური წრის გარეთ აქეთ-იქით (მსაჯი შუაში) და იღებენ ბაგირს ისე, რომ ბაგირზე არსებული ფერადი ნიშნული შეჯიბრის დაწყებამდე მოედნის ცენტრში იყოს;

o    მსაჯის სასტვენის ხმაზე გუნდები ცდილობენ თოკის თავისკენ გადაქაჩვას;

o    თითოეული პაექრობის დრო 30 წმ.

ქულების განაწილება

Ø  თუ შეჯიბრის დროს ერთმა გუნდმა ბაგირის ფერადი ნიშნული წრის გარეთ გაიტანა, იგი ითვლება გამარჯვებულად და იღებს 5 ქულას;

Ø  თუ 30 წამის ამოწურვის მომენტში თოკის ფერადი ნიშნული წრის შიგნით, რომელიმე გუნდის ნახევარზე დარჩა, ამ გუნდს ეძლევა 3 ქულა.

II თამაში - „სლალომი“ (წინააღმდეგობის შემოვლა ბურთით)

ამ თამაშში მონაწილეობს გუნდი სრული შემადგენლობით შემდეგი მიმდევრობით:

o    გოგონა მოძრაობს და ხელით ატარებს კალათბურთის ბურთს, თან შემოუვლის წინაღობებს;

o    ვაჟი მოძრაობს და ფეხით ატარებს ფეხბურთის ბურთს, თან შემოუვლის წინაღობებს;

o    გოგონა მოძრაობს და ხელით ატარებს კალათბურთის ბურთს, თან შემოუვლის წინაღობებს;

o    ვაჟი მოძრაობს და ფეხით ატარებს ფეხბურთის ბურთს, თან შემოუვლის წინაღობებს;

o    გოგონა და ვაჟი მოძრაობენ ერთად და მიარბენინებენ დიდ ბურთს, რომელიც უჭირავთ ჩაკიდებული ხელებითა და თავით ერთმანეთს შორის, თან შემოუვლიან წინაღობებს.

ქულების განაწილება

Ø  ძირითადი ქულები: გამარჯვებულ გუნდს - 10 ქულა, დამარცხებულ გუნდს - 5 ქულა;

Ø  საჯარიმო ქულები აკლდება ძირითად ქულებს: წინაღობის არშემოვლისთვის ან მისი წაქცევისათვის; ერთი წინაღობა - 1 ქულა.

III თამაში - ესტაფეტა

ამ თამაშში მონაწილეობს გუნდი სრული შემადგენლობით.

მსაჯის ნიშანზე სტარტს იღებს პირველი მონაწილე:

o    ხტომით  გადალახავენ წინაღობას;

o    გაძვრებიან წინაღობის ქვეშ;

o    გაივლიან საბურავების დაბრკოლებას;

o    შუალედურ ფინიშთან ბურთს ესვრიან კეგლს ან სტენდის სამიზნეებში;

o    გარბიან ფინიშისაკენ.

ყოველი შემდეგი მონაწილე ერთვება თამაშში წინა მონაწილის მიერ სტარტის ხაზის გადაკვეთის შემდეგ.

ქულების განაწილება

Ø  ძირითადი ქულები: გამარჯვებულ გუნდს - 10 ქულა, დამარცხებულ გუნდს - 5 ქულა;

Ø  დამატებითი ქულები ემატება ძირითად ქულებს შუალედურ ფინიშთან წაქცეული კეგლისათვის / ჩაგდებული ბურთისათვის: 1 კეგლი - 1 ქულა / 1 ბურთი - 1 ქულა;

Ø  საჯარიმო ქულები აკლდება ძირითად ქულებს წინაღგობის წაქცევისათვის ან საბურავის გამოტოვებისათვის: 1 წაქცეული წინაღობა - 1 ქულა, 1 გამოტოვებული საბურავი - 1 ქულა.

ასპარეზობაში მონაწილე გუნდების წევრებს მოეთხოვებათ შეჯიბრის დროს ეცვათ სპორტული ფორმა და სპორტული ფეხსაცმელი. 

გისურვებთ წარმატებას!

საკონტაქტო მონაცემები

გორი, სამეფო ქ. #5

  • dummy+995 (0370) 27 0432

  • dummy gori.gimnazia@gmail.com

  • ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია

  • ს.კ 218082848

  • ს.ს. ბაზისბანკი CBASGE22

  • ანგარიშის # GE62BS00 0000 0005 6365 90

ძიება