2013-2014 სასწავლო წლის პედსაბჭოს პირველი სხდომა

სასწავლო წლის დაწყების წინ ჩატარდა 2013-14 სასწავლო წლის #1 პედაგოგიური საბჭოს სხდომა. საბჭოზე განიხილეს და დაამტკიცეს 2013-14 სასწავლო წლის გიმნაზიის სასწავლო გეგმა, მოისმინეს ინფორმაცია საშემოდგომო გამოცდების

შედეგების შესახებ და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე. მოხსენებით გამოვიდნენ, დირექტორის მოადგილეები, ქ-ნი თ.გვერდწითელი და მ.კაკაურიძე.

მეუფე ანდრიას კურთხევით სწავლა განახლდება 16 სექტემბერს, ხოლო 14 სექტემბერს გიმნაზიის ტაძარში აღევლინება პარაკლისი.

 

DSCN4051 DSCN4052 DSCN4053 

ძიება