პრევენციული ღონისძიებები გიმნაზიაში

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების გამო და ჩვენს ქვეყანაში შექმნილი სიტუაციის გათვალისწინებით ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით  2020 წლის 3 მარტს, გიმნაზიაში, საკლასო

ოთახების, დერეფნების, სათავსოების, სანიტარული კვანძების, სასკოლო ინვენტარის ინტენსიური დეზინფექცია შპს „შონის“ სპეციალისტებმა განახორციელეს. 4 მარტიდან გიმნაზიაში დეზინფექციისშემდგომი დასუფთავების სამუშაოები გაგრძელდა.

ძიება